Číslo paragrafu: 156

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věřím
Odstavec:Charakteristické rysy víry
Podnadpis (římská čísla):Víra a rozum
Důvodem k víře není skutečnost, že se zjevené pravdy jeví jako pravdivé a pochopitelné ve světle našeho přirozeného rozumu. Věříme „pro autoritu samého Boha, který se zjevuje; on se totiž nemůže mýlit, ani nás nemůže klamat“. „A přece, aby naše poslušné podřízení se víře odpovídalo rozumu, Bůh chtěl, aby vnitřní pomoc Ducha svatého byla doprovázena vnějšími důkazy jeho zjevení.“ Tak zázraky Krista i světců, proroctví, rozšíření a svatost církve, její plodnost a její stálé trvání „jsou naprosto bezpečnými znameními Božího zjevení, přizpůsobenými pro chápání všech“, jsou to „důvody věrohodnosti“, které ukazují, že souhlas, že souhlas víry není „nějaké slepé hnutí ducha“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1063 -  amen, Bůh-amen, Bůh pravdy, Boží-přísliby  2465 -  Boží-věrnost, povolání, pramen-pravdy, pravda, život-křesťanský 548 -  Boží-království, zázraky, Ježíš Kristus-život veřejný, svědectví-o Bohu, víra 812 -  církev, církev-vlastnosti, církev-katolická, dějiny-církve, poznání a víra

Vybrané dle klíčových slov:

176 - rozum, víra , vůle , zjevení , osobní
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
548 - Boží-království, zázraky , Ježíš Kristus-život veřejný , svědectví-o Bohu , víra
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
1507 - uzdravování nemocných, zázraky , apoštolové-poslání , vkládání rukou  
1441 - odpuštění-hříchů, Boží-moc , autorita Boha , odpuštění  
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
482 - Ježíš Kristus, vůle , rozum , harmoni , Nejsvětější Trojice
1711 - duše, duše-duchová , rozum   
1722 - blaženost, nadpřirozený dar , rozum   
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2327 - láska, láska-k bližnímu , rozum , válka , bližní