Číslo paragrafu: 1560

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):TŘI STUPNĚ VÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:BISKUPSKÉ SVĚCENÍ - PLNOST SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
Každý biskup má, jako Kristův náměstek, pastýřský úřad v místní církvi, která mu byla svěřena, ale zároveň má společně se všemi bratry v biskupském úřadě na starosti péči o všechny církve: „Je-li každý biskup vlastním pastýřem pouhé části stádce, svěřeného jeho péči, pak jako právoplatný nástupce apoštolů z božského ustanovení je solidárně spoluzodpovědným za apoštolské poslání církve.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

833 -  apoštolská posloupnost, církev, církev-katolická, církev-univerzální, církve-místní 886 -  biskupové, církve-místní, jáhni, kněží, chudí

Vybrané dle klíčových slov:

1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
132 - církev-pastorační poslání, Písmo svaté , teologie , katecheze , kázání
1669 - církev-pastorační poslání, kněžství , laici , liturgické slavnosti , liturgie
2352 - církev-pastorační poslání, církev-učitelský úřad , čistota , láska , láska-k bližnímu
877 - hierarchie, biskupové , bratrské společenství , diecéze , Petr (apoštol)
1571 - hierarchie, jáhni , kněží , svátost kněžství , svátosti
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení