Číslo paragrafu: 1644

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):DOBRA A POŽADAVKY MANŽELSKÉ LÁSKY
2. podnadpis:JEDNOTA A NEROZLUČNOST MANŽELSTVÍ
Láska manželů ze své přirozenosti vyžaduje jednotu a nerozlučitelnost jejich společenství, jež zahrnuje celý jejich život: „Už tedy nejsou dva, ale jeden“ (Mt 19,6), „Jsou povoláni stále zvětšovat svou jednotu věrností, s jakou denně plní svůj manželský slib vzájemného úplného sebeodevzdání.“ Toto lidské společenství je utvrzováno, očišťováno a vedeno k dokonalosti skrze společenství s Ježíšem Kristem dané ve svátosti manželství. Prohlubuje se životem společné víry a společně přijímanou eucharistií.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1645 - jednota-muže a ženy, manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1646 - jednota-muže a ženy, manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost , přirozenost-lidská , svátost manželství
371 - jednota-muže a ženy, společenství , muž a žena , člověk , pohlavnost
372 - jednota-muže a ženy, manželství , muž a žena , život-lidský , dítě
1610 - manželství-nerozlučitelnost, mravní-vědomí , patriarchové , polygamie , srdce
1614 - manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství , srdce , svátost manželství , svátosti
1615 - manželství-nerozlučitelnost, pramen-duchovního života , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1997 - důvěrný vztah s Bohem, nadpřirozenost , křesťané , milost , Bůh-vztah s člověkem
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
1649 - liturgické slavnosti, liturgie , manželská věrnost , manželství , manželství-nerozlučitelnost
2364 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sebeovládání
2365 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sexualita
1664 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1647 - církev-jednota, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
1643 - duch, láska , láska-manželská , manželská věrnost , smysly
1650 - cizoložství, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
2380 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželská věrnost , modloslužba
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost