Číslo paragrafu: 1652

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):DOBRA A POŽADAVKY MANŽELSKÉ LÁSKY
2. podnadpis:OTEVŘENOST K PLODNOSTI
„Svou přirozenou povahou jsou manželství a manželská láska zaměřeny k plození a výchově dětí, což je vrchol a koruna manželské lásky.“ „Děti jsou jistě nejvzácnější dar manželství a svým rodičům přinášejí velmi mnoho dobrého. Sám Bůh, který řekl: ‘Není dobré, aby byl člověk sám’ (Gn 2,18), a který ‘na začátku učinil lidi jako muže a ženu’ (Mt 19,4), chtěl jim dopřát nějakou zvláštní účast na svém díle stvoření, a proto muži a ženě požehnal slovy: ‘Ploďte a množte se’ (Gn 1,28). Proto správné pěstování manželské lásky a celý způsob rodinného života, jenž z něho vzniká — ostatní cíle manželství se tím nechtějí snižovat —, vyúsťují v pevné odhodlání manželů spolupracovat s láskou Stvořitele a Vykupitele, který skrze ně stále rozšiřuje a obohacuje svou rodinu.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

372 -  jednota-muže a ženy, manželství, muž a žena, život-lidský, dítě

Vybrané dle klíčových slov:

2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř , modlitba , modlitba-předobraz , soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
1653 - děti, láska , láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie
2198 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2200 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2373 - děti, láska , láska-k bližnímu , požehnání , rodina
2374 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2375 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2376 - děti, láska , láska-k bližnímu , otec , sexualita
2379 - děti, láska , láska-k bližnímu , lékaři , neplodnost
1654 - děti, eucharistická oběť , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti