Číslo paragrafu: 1676

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: JINÉ LITURGICKÉ SLAVNOSTI
Článek:SVÁTOSTINY
2. podnadpis:LIDOVÁ ZBOŽNOST
Je třeba pastorační obezřetnosti, aby se lidová zbožnost podporovala a rozvíjela a aby se podle potřeby očišťovalo a usměrňovalo náboženské cítění, které je základem takových pobožností, a aby se prohlubovalo poznání Kristova tajemství. Konání pobožností je podřízeno péči a úsudku biskupů a všeobecným církevním předpisům. „Lidová zbožnost je v podstatě souhrn hodnot, který odpovídá s křesťanskou moudrostí na velké existenční otázky. ‘Zdravé cítění’ katolického lidu má schopnost synteticky vyjádřit lidskou existenci. Tím se vysvětluje, že spojuje tvořivým způsobem věci božské a lidské, Krista a Marii, ducha a tělo, společenství a instituci, osobu a komunitu, víru a vlast, rozum a cit. Tato moudrost je výrazem křesťanského humanismu, který radikálně dosvědčuje důstojnost každého člověka jako Božího dítěte, vytváří základní bratrství, učí, jak se chovat k přírodě a jak chápat práci; poskytuje konečně důvody k životu v radosti a vyrovnanosti i uprostřed existenčních protivenství. Tato moudrost je také pro lid měřítkem rozlišování a evangelijního cítění, kterým samovolně chápe, kdy evangelium zaujímá v církvi první místo a kdy je zbaveno svého obsahu a zadušeno jinými zájmy.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

426 -  Ježíš Kristus, katecheze, společenství-s Bohem, Boží-plán (spásy), katecheze-cíl

Vybrané dle klíčových slov:

225 - člověk-důstojnost, důstojnost , Boží-obraz   
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1487 - člověk-důstojnost, hříchy , Boží láska , církev  
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1911 - člověk-důstojnost, lidské společenství , národy , obecné blaho , blahobyt
1913 - člověk-důstojnost, lidské společenství , obecné blaho , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2106 - člověk-důstojnost, láska , láska-k Bohu , náboženství , přirozenost-lidská
2203 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , obecné blaho
2213 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , laskavost , rodina
2235 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2267 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská
2285 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , modlitby-denní , pohoršení
2304 - člověk-důstojnost, klid , láska , láska-k bližnímu , mír
2402 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
2414 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , násilí
2418 - člověk-důstojnost, integrita-stvoření , krádež , láska , láska-k bližnímu
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2494 - člověk-důstojnost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , solidarita
2736 - člověk-důstojnost, modlitba , statky (majetek) , svoboda , majetek
2045 - Ježíš Kristus-poznání, údy-Kristova těla , život-mravní , mravnost , poznání-Boha