Číslo paragrafu: 1689

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: JINÉ LITURGICKÉ SLAVNOSTI
Článek:KŘESŤANSKÝ POHŘEB
Podnadpis (římská čísla):SLAVENÍ POHŘBU
Eucharistická oběť. Když se pohřeb koná v kostele, je eucharistie středem velikonočního charakteru křesťanské smrti. Je to okamžik, kdy církev vyjadřuje své účinné společenství se zesnulým: obětí Kristovy smrti a vzkříšení Otci v Duchu svatém prosí, aby její syn byl očištěn od svých hříchů i jejich následků a aby byl připuštěn k velikonoční plnosti hostiny u stolu v Božím království. Skrze takto slavenou eucharistii se obec věřících, zvláště rodina zesnulého, učí žít ve společenství s tím, který „zesnul v Pánu“ tak, že přijímá tělo Krista, jehož je živým údem, a prosí za něho a s ním.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1371 -  eucharistická oběť, eucharistie, modlitba, modlitby-za zemřelé, zemřelí 958 -  společenství-se zemřelými, modlitba-za zemřelé, památka zesnulých, zemřelí, církev-tři stavy

Vybrané dle klíčových slov:

1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , matka , oběti
1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži , kněžství , vykoupení-ovoce , památka
1565 - eucharistická oběť, kněží , spása , svátost kněžství , svátosti
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1358 - eucharistie, díkuvzdání , obětní památka , eucharistie-přítomnost Krista