Číslo paragrafu: 1696

Část: ŽIVOT V KRISTU
Kristova cesta „vede k životu“ (Mt 7,14),opačná cesta „vede do záhuby“ (Mt 7,13). Katecheze církve se stále zabývá evangelijním podobenstvím o dvou cestách. Ukazuje totiž, jak jsou mravní rozhodnutí důležitá pro naši spásu. „Jsou dvě cesty, jedna je cesta života a druhá je cestou smrti; mezi nimi je však velký rozdíl.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

846 - cesta ke spáse, spása-mimo církev , církev-putující , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi
851 - cesta ke spáse, církev-evangelizace , poznání-pravdy , spása-všeobecnost , misie
5 - katecheze, výchova , učení křesťanské , život-křesťanský  
6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
10 - katecheze, 2. Vatikánský koncil , nauka křesťanská , Všeobecné katechetické direktórium , Jan Pavel II.
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
847 - spása-mimo církev, cesta ke spáse , Bůh-poznání , hlas-svědomí  
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
4 - předávání víry, katecheze , víra , Kristovo tělo  
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
1074 - liturgie-zdroj a cíl, katecheze , obřady liturgické , shromáždění-liturgické , svátosti
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
2226 - farnosti, katecheze , láska , láska-k bližnímu , povolání
848 - víra, církev , cesta ke spáse , cesty-Boží , evangelium-hlásání
1261 - křest, křest-dětí , cesta ke spáse , děti