Číslo paragrafu: 1702

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Boží obraz je v každém člověku. Září ve společenství osob k podobenství vzájemné jednoty božských osob (srov. druhá kapitola).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1878 -  bližní, lidské společenství, povolání, láska-k bližnímu, poslání

Vybrané dle klíčových slov:

389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř , modlitba , modlitba-předobraz , soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
1704 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , dokonalost , duše
1705 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , rozum , svoboda
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1708 - člověk, člověk-Boží obraz , ďábel , utrpení Ježíše Krista , život-duchovní
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)