Číslo paragrafu: 1703

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Lidská osoba, obdařená „duchovou a nesmrtelnou duší“, je „jediný tvor na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého“. Již od svého početí je určena pro věčnou blaženost.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

363 -  člověk, duše, duchový princip, život, Boží obraz 2258 -  Bůh-Stvořitel, láska, láska-k bližnímu, život-lidský, bližní

Vybrané dle klíčových slov:

1934 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , duše , lidské společenství
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení
1877 - blahoslavenství, lidské společenství , společnost občanská   
1949 - blahoslavenství, spása    
1967 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přísliby , mravní-zákon , Nový zákon
1984 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přikázání , Nový zákon , srdce
2444 - blahoslavenství, dobro , chudí , krádež , kulturní chudoba