Číslo paragrafu: 1705

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Protože člověk má svou duši a své duchové schopnosti rozumu a vůle, je obdařen svobodou, „nevšedním znamením Božího obrazu“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1730 -  Bůh-Stvořitel, rozum, svíce, svoboda, stvořitel

Vybrané dle klíčových slov:

1704 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , dokonalost , duše
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1708 - člověk, člověk-Boží obraz , ďábel , utrpení Ježíše Krista , život-duchovní
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita