Číslo paragrafu: 1706

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho „stále vybízí, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu“. Každý je vázán řídit se tímto zákonem, který se ozývá ve svědomí a nachází své naplnění v lásce k Bohu a bližnímu. Uskutečňování mravního života svědčí o důstojnosti osoby.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1776 -  dobro, důvěrný vztah s Bohem, přirozený mravní zákon, srdce, svatyně

Vybrané dle klíčových slov:

1931 - bližní, člověk , člověk-důstojnost , lidské společenství , sobectví
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon
2041 - bližní, církev , církevní přikázání , modlitba , život-mravní
2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu