Číslo paragrafu: 1708

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Kristus nás svým utrpením osvobodil od satana a od hříchu. Zasloužil nám nový život v Duchu svatém. Jeho milost obnovuje, co v nás hřích pokazil.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

617 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil

Vybrané dle klíčových slov:

355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
1704 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , dokonalost , duše
1705 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , rozum , svoboda
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
415 - člověk, stav svatosti , svoboda-člověka , ďábel , vzpora
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita