Číslo paragrafu: 1709

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Kdo věří v Krista, stává se Božím dítětem. Toto přijetí za dítě Boží ho přeměňuje a dává mu schopnost následovat Kristova příkladu. Uschopňuje ho jednat správně a konat dobro. Ve spojení se svým Spasitelem dosahuje učedník dokonalosti lásky a svatosti. Mravní život, vyzrálý v milosti, ústí do věčného života v nebeské slávě.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1265 -  nové stvoření, Boží dítě, údy-Kristova těla, přirozenost-božská  1050 -  země-plody, země-pooskvrnění, příroda, Kristovo království, život-věčný

Vybrané dle klíčových slov:

381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
1704 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , dokonalost , duše
1705 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , rozum , svoboda
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1708 - člověk, člověk-Boží obraz , ďábel , utrpení Ježíše Krista , život-duchovní
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
1879 - člověk, lidské společenství , společnost občanská , lidé , lidská bytost
1892 - člověk, instituce-společenské , lidské společenství , lidé , lidská bytost
1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
1947 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , důstojnost , lidé
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus