Číslo paragrafu: 1712

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Pravá svoboda je v člověku „nevšedním znamením Božího obrazu“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1743 - svíce, svobodná vůle    
1744 - svíce    
1745 - svíce    
1748 - svíce    
1737 - matka, svíce    
1738 - právo-přirozené, svíce    
1923 - lidské společenství, svíce , společnost občanská   
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1746 - násilí, odpovědnost , svíce   
1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
1782 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svíce , svoboda  
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1736 - Adam, cizoložství , nevědomost , svíce , ženy
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1735 - násilí, nevědomost , odpovědnost , strach , svíce
1739 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , hříchy , svíce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce