Číslo paragrafu: 172

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věříme
Odstavec:Jen jedna víra
Po celá staletí, mnoha jazyky, v mnoha kulturách, kmenech a národech církev nepřestává vyznávat svou jedinou víru, kterou přijala od jediného Pána a předávala skrze jeden křest; ta je totiž zakořeněna v přesvědčení, že všichni mají jen jediného Boha a Otce. Svatý Irenej z Lyonu, svědek této víry, prohlašuje:

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

813 -  Boží-lid, církev, církev-jednota, církev-matka, církev-katolická

Vybrané dle klíčových slov:

168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
2042 - církev, církevní přikázání , eucharistická oběť , eucharistie , křest
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
753 - církev, církev-symboly , rodina , tělo Kristovo , tajemství-církve
755 - církev, církev-pole , církev-symboly , církev-vinice , Bůh-hospodář
760 - církev, stvoření (proces) , církev-svolaný lid , úmysly Boží , první křesťané