Číslo paragrafu: 1724

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÁ BLAŽENOST
Desatero, horské kázání a apoštolská katecheze nám popisují cestu, která vede do nebeského království. My po ní, posilováni milostí Ducha svatého, krok za krokem kráčíme ve svém každodenním konání. Působením Kristova slova vydáváme pomalu v církvi ovoce k Boží oslavě.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2068 - apoštolové, církev , desatero , křest , spása
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
1722 - blaženost, nadpřirozený dar , rozum   
1723 - blaženost, dobro , očišťování , popularita , pramen-dobra
1727 - blaženost, život-věčný    
1729 - blaženost    
1955 - desatero, dobro , mravní-smysl , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon