Číslo paragrafu: 1727

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Blaženost věčného života je nezasloužený Boží dar: je to dar nadpřirozený, stejně jako milost, která k němu vede.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
1722 - blaženost, nadpřirozený dar , rozum   
1723 - blaženost, dobro , očišťování , popularita , pramen-dobra
1729 - blaženost    
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí  
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1045 - jednota-lidského pokolení, patření na Boha , život-věčný , naděje , štěstí-věčné