Číslo paragrafu: 1738

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:LIDSKÁ SVOBODA
Podnadpis (římská čísla):SVOBODA A ODPOVĚDNOST
Svoboda se uplatňuje ve vztazích mezi lidskými bytostmi. Každý člověk má přirozené právo, aby byl uznáván jako svobodná a zodpovědná bytost, protože je stvořen k obrazu Božímu. Právo užívat svobody je požadavek neoddělitelný od důstojnosti lidské osoby, zvláště v mravní a náboženské oblasti. Toto právo musí být občansky uznáváno a chráněno v mezích obecného dobra a veřejného pořádku.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2106 -  člověk-důstojnost, láska, láska-k Bohu, náboženství, přirozenost-lidská 2108 -  láska, láska-k Bohu, politika, společnost občanská, svoboda

Vybrané dle klíčových slov:

1712 - svíce    
1743 - svíce, svobodná vůle    
1744 - svíce    
1745 - svíce    
1748 - svíce    
1737 - matka, svíce    
1923 - lidské společenství, svíce , společnost občanská   
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1746 - násilí, odpovědnost , svíce   
1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
1782 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svíce , svoboda  
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1736 - Adam, cizoložství , nevědomost , svíce , ženy
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1735 - násilí, nevědomost , odpovědnost , strach , svíce
1739 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , hříchy , svíce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce