Číslo paragrafu: 1739

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:LIDSKÁ SVOBODA
Podnadpis (římská čísla):LIDSKÁ SVOBODA V EKONOMII SPÁSY
Svoboda a hřích. Svoboda člověka je omezená a vystavená omylu. Člověk totiž selhal. Svobodně zhřešil. Sám se oklamal tím, že odmítl plán Boží lásky; stal se otrokem hříchu. Toto první odcizení zplodilo mnoho dalších. Dějiny lidstva od samých počátků dosvědčují neštěstí a utlačování, která se zrodila v srdci člověka jako důsledek zneužití svobody.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

387 -  Boží-plán (spásy), hříchy, pád-člověka, slabost, svoboda-zneužití 401 -  Ábel, hříchy, zkaženost, hřích-první, nevěrnost

Vybrané dle klíčových slov:

1740 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , kultura , nespravedlnost
1741 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , otroctví-hříchu , spása
1742 - člověk-svoboda, dobro , ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , milost
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice , dějiny-spásy , liturgie , svět-spása
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní , dějiny-spásy , liturgie , tradice-židovská
1551 - ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné , láska
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce