Číslo paragrafu: 1740

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:LIDSKÁ SVOBODA
Podnadpis (římská čísla):LIDSKÁ SVOBODA V EKONOMII SPÁSY
Ohrožení svobody. Uplatňování svobody nezahrnuje právo říci nebo dělat cokoliv. Je nesprávné tvrdit, že člověk, subjekt svobody, je „jednotlivec stačící si sám sobě a mající za cíl uspokojování vlastních zájmů a užívání pozemských dober“. Ostatně podmínky hospodářského a sociálního, politického a kulturního řádu, vyžadované pro správné nakládání se svobodou, se velmi často zneuznávají a porušují. Tyto zaslepenosti a nespravedlnosti ztěžují mravní život a uvádějí jak silné, tak slabé do pokušení hřešit proti lásce. Jestliže se člověk vzdálí od mravního zákona, ohrožuje vlastní svobodu, stává se otrokem sebe sama, rozbíjí bratrství se sobě rovnými a bouří se proti Boží pravdě.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2108 -  láska, láska-k Bohu, politika, společnost občanská, svoboda 1887 -  lidské společenství, společnost občanská, lidské společenství, občané, povinnosti 

Vybrané dle klíčových slov:

1739 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , hříchy , svíce
1741 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , otroctví-hříchu , spása
1742 - člověk-svoboda, dobro , ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , milost
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice , dějiny-spásy , liturgie , svět-spása
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní , dějiny-spásy , liturgie , tradice-židovská
1551 - ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné , láska
1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1908 - kultura, lidské společenství , obecné blaho , povinnosti , rodina
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné
2808 - Boží-jméno, ekonomie spásy (božská) , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
110 - literární druhy, kultura , svatopisci , texty-básnické , texty-historické
909 - laici, kultura , světské instituce , spravedlnost , život-mravní
1668 - kropení svěcenou vodou, kultura , liturgické slavnosti , liturgie , modlitba
1882 - instituce-společenské, kultura , lidské společenství , odpovědnost , politika
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2438 - krádež, kultura , láska , láska-k bližnímu , národy
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní