Číslo paragrafu: 1749

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST LIDSKÝCH SKUTKŮ
Svoboda dělá z člověka mravní subjekt. Když člověk jedná svobodně, je takřka otcem vlastních skutků. Lidské činy, to je skutky svobodně zvolené na základě úsudku svědomí, je možno mravně hodnotit. Jsou dobré nebo špatné.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1732 -  dobro, chvála Boha, svíce, svoboda, zásluhy

Vybrané dle klíčových slov:

1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1759 - mravnost, život-mravní    
1775 - mravnost, život-mravní    
1750 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1757 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1758 - mravnost, svobodná vůle , život-mravní   
1761 - mravnost, špatné skutky , zlo , život-mravní  
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra  
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
160 - svoboda, víra , násilí , svědomí , svědectv
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
1715 - život-mravní, život-nový , mravnost   
1760 - dobré skutky, mravnost , život-mravní   
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně