Číslo paragrafu: 1751

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST LIDSKÝCH SKUTKŮ
Podnadpis (římská čísla):ZDROJE MRAVNOSTI
Zvolený předmět je dobro, k němuž vůle vědomě směřuje. Je to věcná stránka lidského činu. Zvolený předmět mravně vyhraňuje volní úkon, nakolik rozum uznává a soudí, zda se tento předmět shoduje nebo neshoduje s opravdovým dobrem. Objektivní normy mravnosti vyjadřují rozumový řád dobra a zla, který je dosvědčován svědomím.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1794 -  mravnost, svědomí, úsudek mylný, život-mravní 

Vybrané dle klíčových slov:

1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
1888 - dobro, lidské společenství , společenské změny , společnost občanská , spravedlnost
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost
2173 - dobro, odpočinek , sabat , sobota , soucit
2201 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , matka
2239 - dobro, láska , láska-k bližnímu , občané, povinnosti , podřízenost
2249 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , bližní