Číslo paragrafu: 1770

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST VÁŠNÍ
Podnadpis (římská čísla):VÁŠNĚ A MRAVNÍ ŽIVOT
Mravní dokonalost spočívá v tom, že člověka nepodněcuje k dobru pouze vůle, nýbrž i smyslové zalíbení, podle následujících slov žalmu: „Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!“ (Ž 84,3).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

147 - dokonalost, Ježíš Kristus , víra předků , poslušnost víry , Starý zákon
370 - dokonalost, duch , člověk , pohlavnost , sexualita
1305 - dokonalost, "charakter" svátosti , kněžství , znamení  
1641 - dokonalost, láska , láska-manželská , svátost manželství , svátosti
1965 - dokonalost, horské kázání , Izrael , mravní-zákon , Nová smlouva
1966 - dokonalost, horské kázání , mravní-zákon , Nový zákon , svátosti
2289 - dokonalost, láska , láska-k bližnímu , úcta-k životu , volba
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1750 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1757 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1758 - mravnost, svobodná vůle , život-mravní   
1759 - mravnost, život-mravní    
1761 - mravnost, špatné skutky , zlo , život-mravní  
1775 - mravnost, život-mravní    
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1773 - smysly, vášně    
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1953 - Boží-spravedlnost, dokonalost , mravní-zákon , zákon přirozený , lidská práva
2377 - děti, dokonalost , láska , láska-k bližnímu , lékaři