Číslo paragrafu: 1781

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUD SVĚDOMÍ
Svědomí dovoluje vzít na sebe odpovědnost za vykonané skutky. Dopustí-li se člověk zla, správný úsudek svědomí v něm může zůstat svědkem všeobecné pravdivosti dobra a zároveň špatnosti jeho jednotlivé volby. Výrok soudu svědomí zůstává zárukou naděje a milosrdenství. Tím, že svědomí potvrzuje spáchanou vinu, vyzývá k prosbě o odpuštění, k dobru, které je třeba ještě vykonat, a ke ctnosti, kterou je třeba neustále s Boží milostí pěstovat. „Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí“ (1 Jan 3,19-20).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1731 -  dobro, dokonalost, odpovědnost, rozum, svíce

Vybrané dle klíčových slov:

1829 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , laskavost , milosrdenství
1806 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , moudrost , svědomí
1803 - ctnosti, dobro , smysly   
1804 - ctnosti, ctnosti-lidské , dobro , dokonalost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
1805 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1808 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , pronásledování , smrt
1809 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mírnost
1810 - ctnosti, milost , statky (majetek) , výchova , vytrvalost
1811 - ctnosti, hříchy , spása , svátosti , odpuštění-hříchů
1813 - ctnosti, ctnosti-božské , duše , naděje , záruky
1814 - ctnosti, ctnosti-božské , víra , víra-teologální ctnost  
1815 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1816 - ctnosti, ctnosti-božské , pronásledování , svědectví-víry , učedníci
1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
1823 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , přikázání  
1824 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1826 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1827 - ctnosti, ctnosti-božské , dokonalost , láska  
1828 - ctnosti, ctnosti-božské , dobro , láska , strach
1830 - ctnosti, Duch svatý , Duch svatý-dary , křesťané , parakletos