Číslo paragrafu: 1784

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):VÝCHOVA SVĚDOMÍ
Výchova svědomí je celoživotní úkol. Už od prvních let vede dítě k poznání a praktickému uplatňování vnitřního zákona, jak jej poznává mravní svědomí. Moudrá výchova učí ctnostem; chrání před strachem nebo z něho léčí, léčí také ze sobectví a z pýchy, z hořkých pocitů viny a z hnutí samolibosti, která pocházejí z lidských slabostí a vin. Výchova svědomí zaručuje svobodu a plodí pokoj v srdci.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1742 -  člověk-svoboda, dobro, ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda, milost

Vybrané dle klíčových slov:

1420 - slabost, svátosti-uzdravování , hříchy , život-křesťanský , uzdravení duše i těla
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra  
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1798 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svědomí-výchova   
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1782 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svíce , svoboda  
1787 - mravní-soud, svědomí , úsudek svědomí , volba , soud-svědomí
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1795 - svatyně, svědomí , úsudek svědomí , soud-svědomí  
1799 - mravní-rozhodnutí, svědomí    
1800 - mravní-rozhodnutí, svědomí