Číslo paragrafu: 1786

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):VOLIT PODLE SVĚDOMÍ
Je-li svědomí postaveno před mravní volbu, může dát jak správný úsudek ve shodě s rozumem a s Božím zákonem, tak i naopak mylný úsudek, kterým se od nich vzdálí.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1782 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svíce , svoboda  
1798 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svědomí-výchova   
1799 - mravní-rozhodnutí, svědomí    
1800 - mravní-rozhodnutí, svědomí    
1787 - mravní-soud, svědomí , úsudek svědomí , volba , soud-svědomí
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra  
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
1783 - moudrost, mravní-soud , svědomí , svědomí-výchova , výchova
1795 - svatyně, svědomí , úsudek svědomí , soud-svědomí  
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1788 - čas, prozíravost , svědomí , úsudek svědomí , volba
1790 - nevědomost, poslušnost víry , svědomí , úsudek mylný , úsudek svědomí
1791 - nevědomost, odpovědnost , svědomí , úsudek mylný