Číslo paragrafu: 1798

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Dobře vychované svědomí je správné a pravdivé. Vytváří své úsudky podle rozumu, v souladu s pravým dobrem, jak je chce moudrost Stvořitele. Každý musí používat vhodných prostředků k výchově vlastního svědomí.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1782 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svíce , svoboda  
1799 - mravní-rozhodnutí, svědomí    
1800 - mravní-rozhodnutí, svědomí    
1786 - mravní-rozhodnutí, mravní-soud , svědomí , úsudek svědomí , volba
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra  
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1787 - mravní-soud, svědomí , úsudek svědomí , volba , soud-svědomí
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1795 - svatyně, svědomí , úsudek svědomí , soud-svědomí  
1783 - moudrost, mravní-soud , svědomí , svědomí-výchova , výchova
1788 - čas, prozíravost , svědomí , úsudek svědomí , volba
1790 - nevědomost, poslušnost víry , svědomí , úsudek mylný , úsudek svědomí
1791 - nevědomost, odpovědnost , svědomí , úsudek mylný