Číslo paragrafu: 18

Část: Předmluva
Tento katechismus je pojat jako souvislý výklad celé katolické víry. Je proto nutno jej číst jako jeden celek. Četné odkazy uvnitř textu a analytický index na konci svazku umožňují pochopit každé téma ve spojitosti s celostním obsahem víry.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

11 - účel, souhrný výklad , prameny , církev-učitelský úřad , církevní otcové