Číslo paragrafu: 1808

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):LIDSKÉ CTNOSTI
2. podnadpis:ZÁKLADNÍ CTNOSTI
Statečnost je mravní ctnost, která při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení a překonávat překážky mravního života. Ctnost statečnosti dává schopnost přemáhat strach, a to i strach ze smrti, a čelit zkouškám a pronásledování. Dává odvahu k tomu, aby se člověk zřekl svého života a obětoval jej při obraně spravedlivé věci. „Hospodin je má síla a statečnost“ (Ž 118,14). „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2848 -  modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb, život-lidský, integrita-osobnosti 2473 -  mučedníci, pravda, svědectví-víry, život-v pravdě 

Vybrané dle klíčových slov:

1805 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1806 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , moudrost , svědomí
1809 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mírnost
1834 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1804 - ctnosti, ctnosti-lidské , dobro , dokonalost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
1816 - ctnosti, ctnosti-božské , pronásledování , svědectví-víry , učedníci
1781 - ctnosti, milosrdenství , odpovědnost , svědomí , vina
1803 - ctnosti, dobro , smysly   
1810 - ctnosti, milost , statky (majetek) , výchova , vytrvalost
1811 - ctnosti, hříchy , spása , svátosti , odpuštění-hříchů
1813 - ctnosti, ctnosti-božské , duše , naděje , záruky
1814 - ctnosti, ctnosti-božské , víra , víra-teologální ctnost  
1815 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
1823 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , přikázání  
1824 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1826 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1827 - ctnosti, ctnosti-božské , dokonalost , láska  
1828 - ctnosti, ctnosti-božské , dobro , láska , strach
1829 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , laskavost , milosrdenství