Číslo paragrafu: 1812

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):BOŽSKÉ CTNOSTI
Lidské ctnosti jsou zakořeněny v božských ctnostech, které uzpůsobují lidské mohutnosti pro účast na božském životě. Božské ctnosti se vztahují přímo k Bohu. Uschopňují křesťany, aby žili v důvěrném vztahu k Nejsvětější Trojici. Původem, důvodem i předmětem božských ctností je trojjediný Bůh.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2086 -  důvěra, láska, láska-k Bohu, Boží-láska  2087 -  láska, láska-k Bohu, poslušnost víry, pramen-víry, svědectví-o Bohu 2088 -  bdělost, láska, láska-k Bohu, pochybnosti-o víře, rozum 2089 -  bludy, láska, láska-k Bohu, nevíra, odpad od víry 2090 -  láska, láska-k Bohu, naděje, patření na Boha, požehnání 2091 -  Boží-přísliby, Boží-spravedlnost, dobro, dobrota, hříchy 2092 -  láska, láska-k Bohu, naděje, obrácení, opovážlivost 2093 -  láska, láska-k Bohu, Boží-láska   2094 -  dobro, dobrota, láska, láska-k Bohu, lenost 2656 -  modlitba, modlitba-modlitba a liturgie    2657 -  modlitba, modlitba-modlitba a liturgie, modlitby-církve, modlitby-osobní, radost 2658 -  modlitba, modlitba-modlitba a liturgie, smrt-křesťanská   1266 -  posvěcující milost, božské ctnosti, dary Ducha svatého, mravní ctnost, ospravedlnění

Vybrané dle klíčových slov:

229 - Bůh-vztah s člověkem, víra , prvopočátek , cíl  
301 - Bůh-vztah s člověkem, Bůh-Stvořitel , člověk , člověk-společenství s Bohem , důvěra
357 - Bůh-vztah s člověkem, člověk , svoboda , člověk-důstojnost , člověk-společenství s Bohem
1813 - ctnosti, ctnosti-božské , duše , naděje , záruky
1814 - ctnosti, ctnosti-božské , víra , víra-teologální ctnost  
1815 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1816 - ctnosti, ctnosti-božské , pronásledování , svědectví-víry , učedníci
1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
1823 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , přikázání  
1824 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1826 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1827 - ctnosti, ctnosti-božské , dokonalost , láska  
1828 - ctnosti, ctnosti-božské , dobro , láska , strach
1829 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , laskavost , milosrdenství
1840 - ctnosti, ctnosti-božské    
1841 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , naděje , víra
1842 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1843 - ctnosti, ctnosti-božské , důvěra , naděje  
1844 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1781 - ctnosti, milosrdenství , odpovědnost , svědomí , vina