Číslo paragrafu: 1822

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):BOŽSKÉ CTNOSTI
2. podnadpis:LÁSKA
Láska je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno pro něho samého a svého bližního jako sebe z lásky k Bohu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1723 -  blaženost, dobro, očišťování, popularita, pramen-dobra

Vybrané dle klíčových slov:

1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita