Číslo paragrafu: 1848

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:HŘÍCH
Podnadpis (římská čísla):MILOSRDENSTVÍ A HŘÍCH
Jak tvrdí svatý Pavel: „Kde se však rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost.“ (Řím 5,20). Aby milost vykonala své dílo, musí odhalit hřích, aby se obrátila naše srdce a dala nám „ospravedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána“ (Řím 5,21). Jako lékař, který vyšetřuje ránu, než ji začne léčit, tak Bůh vrhá svým Slovem a svým Duchem na hřích jasné světlo. „Obrácení vyžaduje, ‘přesvědčení o hříchu’, obsahuje v sobě vnitřní soud svědomí, a poněvadž ten je potvrzením působení Ducha pravdy v nitru člověka, stane se současně novým začátkem darování milosti a lásky? ‘Přijměte Ducha svatého’. Takto objevujeme v ‘usvědčení ze hříchu’ dvojí darování: dar pravdy ve svědomí a dar jistoty o vykoupení. Duch pravdy je Přímluvce.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

385 -  zlo, utrpení, zjevení, milost, sv.Augustin 1433 -  obrácení-ke Kristu, Duch svatý, hříchy, milost obrácení 

Vybrané dle klíčových slov:

2671 - Bůh-Utěšitel, dobro , modlitba , modlitba-tradice , tradice-liturgická
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné , klení , obrácení , srdce
1999 - hříchy, milost , milost-posvěcující , obrácení , smíření-s Bohem
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)
1852 - hříchy, magie , smilstvo , tělo , závist
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-všední , hříchy-lehké , hříchy-těžké
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné , nevědomost , srdce , zatvrzelost