Číslo paragrafu: 185

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry

Apoštolské vyznání víry

 

Věřím v Boha,

Otce všemohoucího,

stvořitele nebe i země.

 

I v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného,

Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel i pohřben jest;

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha,

Otce všemohoucího;

odtud přijde soudit

živé i mrtvé.

 

Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou,

společenství svatých,

odpuštění hříchů,

vzkříšení těla

a život věčný.

 

Amen.

 

 

 

 

 

 

NICEJSKO – CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země,

Všeho viditelného i neviditelného.

 

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista,

jednorozeného Syna Božího,

který se zrodil z Otce přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze Světla,

pravý Bůh z pravého Boha,

zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:

skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu

sestoupil z nebe.

Skrze Ducha svatého přijal tělo

z Marie Panny a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován,

za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.

 

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupl do nebe, sedí po pravici Otce.

A znovu přijde ve slávě,

soudit živé i mrtvé

a jeho království bude bez konce.

 

Věřím v Ducha svatého,

Pána a dárce života,

který z Otce i Syna vychází,

s Otcem i Synem je zároveň uctíván

a oslavován

a mluvil ústy proroků.

 

Věřím v jednu, svatou,

všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých

a život budoucího věku.

 

Amen

 

 

 

 

 

Kdo říká „Věřím“, říká: „Přijímám to, v co věříme my.“ Společenství ve víře není možné bez společné řeči víry závazné pro všechny a sjednocující všechny v témž vyznání víry.Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

171 -  víra, věnost, církev, Kristova slova, vyznání víry-apoštolské 949 -  učedníci, apoštolské učení, bratrské společenství, lámání chleba, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí  
222 - víra, láska-k Bohu , život , život-lidský , láska