Číslo paragrafu: 1850

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:HŘÍCH
Podnadpis (římská čísla):DEFINICE HŘÍCHU
Hřích je urážka Boha: „Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé“ (Ž 51,6). Hřích se vzpírá Boží lásce k nám a oddaluje od ní naše srdce. Je neposlušností jako prvotní hřích, je vzpourou proti Bohu, protože člověk chce být „jako Bůh“ (Gn 3,5) tím, že zná a stanoví, co je dobré a co je zlé. Hřích je tedy „sebeláska až k pohrdání Bohem“. Kvůli takovému pyšnému sebevyvyšování je hřích pravým opakem poslušnosti Ježíše, který uskutečňuje spásu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1440 -  svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha, vztah s Bohem-přerušení, obrácení  397 -  důvěra, hřích-první, neposlušnost, hříchy, svoboda-zneužití 615 -  dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, smíření-s Bohem, neposlušnost, oběť-na kříži

Vybrané dle klíčových slov:

1862 - hříchy, hříchy-všední , neposlušnost , poslušnost víry , hříchy-lehké
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné , nevědomost , srdce , zatvrzelost
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné , klení , obrácení , srdce
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)
1852 - hříchy, magie , smilstvo , tělo , závist
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-všední , hříchy-lehké , hříchy-těžké
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1860 - hříchy, hříchy-smrtelné , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , odpovědnost
1865 - hříchy, mravní-smysl , neřesti , svědomí , odpuštění-hříchů