Číslo paragrafu: 1851

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:HŘÍCH
Podnadpis (římská čísla):DEFINICE HŘÍCHU
A právě v utrpení, v němž byl hřích přemožen Kristovým milosrdenstvím, ukáže hřích ve svrchované míře svou násilnost a svou mnohotvárnost: nevěra, vražedná zášť, odmítnutí a posměch ze strany předáků i lidu, zbabělost Piláta a krutost vojáků, Jidášova zrada, tak tíživá pro Ježíše, Petrovo zapření, opuštění učedníky. Nicméně právě v hodině temnot a vlády knížete tohoto světa se Kristova oběť skrytě stává pramenem, z něhož bude nevyčerpatelně vyvěrat odpuštění našich hříchů.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

598 -  příina smrti-Ježíše Krista, hříchy, hříšníci, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vina 616 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení, oběť-na kříži, usmíření, vykoupení 2746 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, Ježíš Kristus-život veřejný, modlitba, modlitba-Kristova

Vybrané dle klíčových slov:

1869 - hříchy, násilí , nespravedlnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
2121 - hříchy, láska , láska-k Bohu , Petr (apoštol) , pramen-dobra
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
1852 - hříchy, magie , smilstvo , tělo , závist
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-všední , hříchy-lehké , hříchy-těžké
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné , klení , obrácení , srdce
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné , nevědomost , srdce , zatvrzelost
1860 - hříchy, hříchy-smrtelné , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , odpovědnost