Číslo paragrafu: 186

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Apoštolská církev již od počátku vyjadřovala a předávala svou víru v krátkých a pro všechny závazných formulích. Ale již velmi brzy církev také chtěla shrnout podstatu své víry do soustavně uspořádaných výtahů, určených hlavně čekatelům na křest. „Tento souhrn víry nebyl sepsán podle lidských názorů, nýbrž bylo z celého Písma vybráno to, co je v něm nejdůležitější, a tak bylo podáno v úplnosti jediné učení víry. A jako sémě hořčice obsahuje ve zcela malém zrnku mnoho větví, tak tento souhrn víry zahrnuje do několika slov celé poznání pravé zbožnosti obsažené ve Starém i Novém zákoně.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
753 - církev, církev-symboly , rodina , tělo Kristovo , tajemství-církve
755 - církev, církev-pole , církev-symboly , církev-vinice , Bůh-hospodář
760 - církev, stvoření (proces) , církev-svolaný lid , úmysly Boží , první křesťané
770 - církev, církev-tajemství , dějiny-církve , život-božský  
771 - církev, církev-tajemství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , společenství-církevní , shromáždění
774 - církev, církev-tajemství , svátosti , Kristus-tajemství spásy , tajemství