Číslo paragrafu: 187

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Tyto souhrny víry se nazývají „vyznání víry“, protože shrnují víru, kterou vyznávají křesťané. Říká se jim také „Krédo“, podle jejich prvních slov (lat. credo = věřím). Nazývají se také „symboly víry“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
197 - vyznání víry, křest , učení křesťanské , život , srdce
198 - vyznání víry, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , počátek , stvoření (proces)
325 - vyznání víry, Bůh-stvořitel , stvoření (proces) , svět-neviditelný , země
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
133 - čtení Písma, křesťané , Písmo svaté , poznání , Ježíš Kristus
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
234 - Nejsvětější Trojice-tajemství, křesťané , hierarchie pravd , dějiny-spásy , víra-tajemství
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
1356 - eucharistie-forma slavení, křesťané , liturgie , rozmanitost , eucharistie-neměnost
1401 - svátosti-naléhavá potřeba, křesťané , svátosti-podmínky pro nekatoliky , comunicatio in sacris