Číslo paragrafu: 1879

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:OSOBA A SPOLEČNOST
Podnadpis (římská čísla):SPOLEČENSKÝ RÁZ LIDSKÉHO POVOLÁNÍ
Lidská osoba potřebuje společenský život, který není jen něco přidaného, nýbrž je to požadavek její přirozenosti. Člověk rozvíjí své možnosti stykem s ostatními, vzájemnými službami a rozhovorem s bratřími a tak odpovídá na své povolání.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1936 -  hřivny, lidské společenství, rovnost mezi lidmi, sociální spravedlnost, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

1891 - člověk, lidské společenství , přirozenost-lidská , rodina , společnost občanská
1905 - člověk, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
1892 - člověk, instituce-společenské , lidské společenství , lidé , lidská bytost
1947 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , důstojnost , lidé
1929 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , muž a žena , obrana
1938 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , pohoršení , rovnost mezi lidmi
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
1926 - člověk, člověk-důstojnost , dobra-časná , lidské společenství , důstojnost
1944 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství , důstojnost
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská