Číslo paragrafu: 1887

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:OSOBA A SPOLEČNOST
Podnadpis (římská čísla):OBRÁCENÍ A SPOLEČNOST
Zamění-li se prostředek za cíl, vede to k tomu, že je hodnota cíle přisouzena tomu, co je pouze prostředkem k dosažení tohoto cíle. Tato záměna stejně jako tendence považovat osoby za pouhé prostředky k nějakému cíli vedou ke vzniku nespravedlivých struktur, které „ztěžují křesťanské chování v souladu s přikázáními božského zákonodárce a často je téměř znemožňují“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

909 -  laici, kultura, světské instituce, spravedlnost, život-mravní 1869 -  hříchy, násilí, nespravedlnost, odpuštění-hříchů, rozhřešení

Vybrané dle klíčových slov:

1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1922 - lidské společenství, politické režimy , společnost občanská   
1923 - lidské společenství, svíce , společnost občanská   
1943 - lidské společenství, sociální spravedlnost , společnost občanská   
1945 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1946 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1948 - lidské společenství, solidarita , společnost občanská   
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská  
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská