Číslo paragrafu: 1905

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ
Podnadpis (římská čísla):OBECNÉ DOBRO
V souladu se společenskou přirozeností člověka má dobro každého jednotlivce nutně vztah k obecnému dobru. Obecné dobro tedy nemůže být definováno, leč ve vztahu k lidské osobě. „Nežijte osamoceni, uzavřeni do sebe, jako byste už byli utvrzeni ve spravedlnosti; naopak společně se scházejte, abyste hledali to, co napomáhá k dobru všech.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

801 -  charismata-rozlišování, charismata-hirarchie, obecné blaho, církev-služba, úcta-k církvi 1881 -  lidské společenství, společnost občanská, lidské společenství, občané, povinnosti 

Vybrané dle klíčových slov:

1879 - člověk, lidské společenství , společnost občanská , lidé , lidská bytost
1891 - člověk, lidské společenství , přirozenost-lidská , rodina , společnost občanská
1892 - člověk, instituce-společenské , lidské společenství , lidé , lidská bytost
1929 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , muž a žena , obrana
1938 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , pohoršení , rovnost mezi lidmi
1947 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , důstojnost , lidé
1926 - člověk, člověk-důstojnost , dobra-časná , lidské společenství , důstojnost
1944 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství , důstojnost
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad