Číslo paragrafu: 1928

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Společnost zajišťuje sociální spravedlnost, když vytváří podmínky, které umožňují sdružením i jednotlivcům dosahovat toho, nač mají právo podle své přirozenosti a svého povolání. Sociální spravedlnost je spojena s obecným blahem a s výkonem vládní moci.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2832 -  modlitba, modlitba-Páně, rodina, sedm proseb, sociální spravedlnost

Vybrané dle klíčových slov:

1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1927 - lidské společenství, obecné blaho , stát , blahobyt , společnost občanská
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1943 - lidské společenství, sociální spravedlnost , společnost občanská   
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1939 - lidské společenství, přátelství , sociální spravedlnost , solidarita , přítel
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1922 - lidské společenství, politické režimy , společnost občanská   
1923 - lidské společenství, svíce , společnost občanská   
1945 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1946 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1948 - lidské společenství, solidarita , společnost občanská