Číslo paragrafu: 1931

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÉ OSOBY
Respektování lidské osoby vychází z dodržování zásady „Každý musí považovat bližního, nikoho nevyjímaje, za druhé ‘já’, a musí mít ohled především na jeho život a prostředky nutné k životu důstojnému člověka.“ Žádné zákonodárství není s to samo o sobě odstranit obavy, předsudky, pyšné a sobecké chování, které překážejí ve vytváření opravdu bratrských společenství. Takové chování se překoná jen láskou, která vidí v každém člověku „bližního“, bratra.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2212 -  bližní, církev-matka, láska, láska-k bližnímu, příbuzenství 1825 -  bližní, ctnosti, ctnosti-božské, chudí, láska

Vybrané dle klíčových slov:

1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon
2041 - bližní, církev , církevní přikázání , modlitba , život-mravní
2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství