Číslo paragrafu: 1939

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):LIDSKÁ SOLIDARITA
Zásada solidarity, označovaná také jménem „přátelství“ nebo „sociální láska“, je přímým požadavkem lidského a křesťanského bratrství: „Dnes je velmi rozšířený omyl zapomínat na zákon lidské solidarity a lásky, předepsaný a uložený jak původním společenstvím a rovností rozumové přirozenosti vlastní všem lidem, ať patří ke kterémukoliv národu, tak obětí, kterou přinesl Ježíš Kristus na oltáři kříže nebeskému Otci za hříšné lidstvo.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2213 -  člověk-důstojnost, láska, láska-k bližnímu, laskavost, rodina 360 -  člověk, duše, lidské pokolení-jednota, právo-přirozené, Pius XII.

Vybrané dle klíčových slov:

1943 - lidské společenství, sociální spravedlnost , společnost občanská   
1948 - lidské společenství, solidarita , společnost občanská   
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1928 - lidské společenství, obecné blaho , sociální spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1940 - lidské společenství, majetek-rozdílení , práce , sociální spravedlnost , solidarita
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1914 - lidské společenství, odpovědnost , spolupráce-s Bohem , svědomitost , výchova
1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1918 - lidské společenství, společnost občanská