Číslo paragrafu: 1952

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Způsoby, jakými se mravní zákon vyjadřuje, jsou rozmanité a všechny jsou mezi sebou navzájem sladěny: věčný zákon, zdroj všech zákonů v Bohu; přirozený zákon; zjevený zákon, který zahrnuje Starý zákon a Nový nebo evangelijní zákon; a konečně občanské a církevní zákony.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1907 - lidská práva, lidské společenství , obecné blaho , přirozené svobody , svědomí
1959 - Bůh-Stvořitel, mravní-zákon , občanský zákon , přirozený mravní zákon , lidská práva
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
1969 - almužna, mravní-zákon , náboženství , Nový zákon , půst
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
2080 - desatero, zákon přirozený , církevní přikázání , dekalog  
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
1979 - přirozený mravní zákon, lidská práva , mravní-zákon , zákon mravní  
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1925 - blahobyt, lidská práva , lidské společenství , obecné blaho , blahobyt
1935 - diskriminace, lidská práva , lidské společenství , rasy , rovnost mezi lidmi
1953 - Boží-spravedlnost, dokonalost , mravní-zákon , zákon přirozený , lidská práva
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo