Číslo paragrafu: 1955

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):PŘIROZENÝ MRAVNÍ ZÁKON
Zákon „božský i přirozený“ ukazuje člověku, jakou cestou má jít, aby konal dobro a dosáhl svého cíle. Přirozený zákon ukazuje první a podstatná závazná pravidla, která řídí mravní život. Jeho opěrným bodem je touha po Bohu, prameni a soudci všeho dobra, a podřízení se mu, a také smysl pro druhého jako sobě rovného. Jeho hlavní příkazy jsou vyjádřeny v Desateru. Tento zákon se nazývá přirozený ne ve vztahu k přirozenosti nerozumných bytostí, nýbrž proto, že rozum, který jej vyhlašuje, patří k podstatě lidské přirozenosti. „Kde jsou tedy vepsána tato pravidla, ne-li v knize onoho světla, které se nazývá Pravda? V ní je zaznamenán každý spravedlivý zákon, z ní přechází do srdce člověka, který koná spravedlnost — ne že by do něj přesídlil, ale zanechává v něm svůj otisk, tak jako pečeť, která přechází z prstenu do vosku, aniž by však opustila prsten.“ „Přirozený zákon není nic jiného než světlo rozumu vlité do nás Bohem. Díky jemu poznáváme, co máme dělat a čemu je nutno se vyhnout. Toto světlo nebo tento zákon dal Bůh člověku při stvoření.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1787 -  mravní-soud, svědomí, úsudek svědomí, volba, soud-svědomí 396 -  dobro, zlo, svoboda, mravní zákony, strom poznání 2070 -  desatero, desatero-jednota, lidská práva, právo-přirozené, přirozenost-lidská

Vybrané dle klíčových slov:

1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1958 - desatero, krádež , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
2060 - desatero, Písmo svaté , poslušnost víry , církevní přikázání , dekalog
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
2063 - desatero, Písmo svaté , přátelství , přítel , tradice-církevní
2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
2071 - desatero, desatero-jednota , hlas-svědomí , poznání-dobra , přikázání
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2076 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2077 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2079 - desatero, desatero-jednota , církevní přikázání , dekalog  
2080 - desatero, zákon přirozený , církevní přikázání , dekalog  
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
2082 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský