Číslo paragrafu: 1960

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):PŘIROZENÝ MRAVNÍ ZÁKON
Příkazy přirozeného zákona nevnímají všichni lidé jasně a bezprostředně. V současné situaci má hříšné lidstvo zapotřebí milosti a zjevení, aby mohli „všichni … bez obtíží, s pevnou jistotou a bez přimíšení omylu“ poznat náboženské a mravní pravdy. Přirozený zákon poskytuje zjevenému zákonu a milosti půdu připravenou Bohem a v plném souladu s dílem Ducha svatého.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2071 -  desatero, desatero-jednota, hlas-svědomí, poznání-dobra, přikázání 37 -  obtíže, poznání, Stvořitel, hřích-prvotní, svělo-rozumu

Vybrané dle klíčových slov:

1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1907 - lidská práva, lidské společenství , obecné blaho , přirozené svobody , svědomí
1979 - přirozený mravní zákon, lidská práva , mravní-zákon , zákon mravní  
1959 - Bůh-Stvořitel, mravní-zákon , občanský zákon , přirozený mravní zákon , lidská práva
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
1969 - almužna, mravní-zákon , náboženství , Nový zákon , půst
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1925 - blahobyt, lidská práva , lidské společenství , obecné blaho , blahobyt
1935 - diskriminace, lidská práva , lidské společenství , rasy , rovnost mezi lidmi
1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1958 - desatero, krádež , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , společnost občanská
1953 - Boží-spravedlnost, dokonalost , mravní-zákon , zákon přirozený , lidská práva
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný