Číslo paragrafu: 197

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Přijměme vyznání své víry, která dává život, jako v den křtu, kdy byl celý náš život podřízen „pravidlu nauky“ (Řím 6,17). Modlit se s vírou „Věřím v Boha“ znamená vstupovat do společenství s Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým a také s celou církví, jež nám víru předává a v jejímž lůně věříme: Toto vyznání je duchovní pečeť, je to rozjímání našeho srdce a stále přítomná stráž: je to určitě poklad naší duše.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1064 -  amen, věřím, víra-radost, věrnost-člověka, vyznání víry 1274 -  pečeť, křest, patření na Boha, věrnost-křtu 

Vybrané dle klíčových slov:

190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
198 - vyznání víry, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , počátek , stvoření (proces)
325 - vyznání víry, Bůh-stvořitel , stvoření (proces) , svět-neviditelný , země
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry  
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1249 - křest, křest-dospělých , život-víry , církev-matka