Číslo paragrafu: 1986

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Nový zákon obsahuje kromě přikázání také evangelijní rady. „Svatost církve podporují zvláštním způsobem četné rady, jejichž zachovávání Pán předkládá svým učedníkům v evangeliu.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
1985 - Nový zákon, evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva , úmluva
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
139 - evangelium, Nový zákon , Písmo svaté , Ježíš Kristus  
2761 - evangelium, modlitba , modlitba-Páně , Nový zákon , Otčenáš
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
1968 - evangelium, horské kázání , mravní-zákon , nepřátelé , Nový zákon
514 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-skrytý život , víra
515 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , svátosti , Ježíš Kristus-božství
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
1973 - Boží-přikázání, evangelijní rady , křesťané , mravní-zákon , Nový zákon
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
925 - řeholní život-vznik, evangelijní rady , život-zasvěcený , společný život-bratrský , veřejné sliby
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství