Číslo paragrafu: 1989

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):OSPRAVEDLNĚNÍ
Prvním dílem milosti Ducha svatého je obrácení, které působí ospravedlnění podle Ježíšova kázání na počátku evangelia: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt 4,17). Pod vlivem milosti se člověk obrací k Bohu a odvrací se od hříchu a tak přijímá shůry odpuštění a spravedlnost. „Ospravedlnění … není prosté odpuštění, nýbrž také posvěcení a obnovení vnitřního člověka.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1427 -  obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání, křest, obrácení, odpuštění-hříchů

Vybrané dle klíčových slov:

1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
977 - odpuštění-hříchů, křest , evangelium-hlásání , ospravedlnění , spása
981 - odpuštění-hříchů, moc klíčů , krev Kristova , lítost , obrácení
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
589 - odpuštění-hříchů, hříšníci , Ježíš Kristus-Boží Syn , hříchy , milosrdenství