Číslo paragrafu: 1991

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):OSPRAVEDLNĚNÍ
Ospravedlnění je zároveň přijetí Boží spravedlnosti skrze víru v Ježíše Krista. Spravedlnost zde znamená přímost, bezprostřednost Boží lásky. Spolu s ospravedlněním se do našich srdcí vlévá víra, naděje a láska a je nám dána poslušnost Boží vůle.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1812 -  Bůh-vztah s člověkem, ctnosti, ctnosti-božské, přirozenost-božská, důvěrný vztah s Bohem

Vybrané dle klíčových slov:

1987 - Boží-spravedlnost, hříchy , křest , milost , ospravedlnění
1861 - Boží-spravedlnost, hříchy , hříchy-smrtelné , lítost , milost
1953 - Boží-spravedlnost, dokonalost , mravní-zákon , zákon přirozený , lidská práva
2009 - Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti , přirozenost-božská , zásluhy , život-věčný
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
2830 - Boží-spravedlnost, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , potrava-materiální
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha